I denne artikkelen skal vi se på viktigheten av å kjenne hvordan historien utvikler seg. Vi skal se på noen forskjellige måter vi kan bruke denne kunnskapen i praksis, men husk også at det er ikke bare selve hendelsene vi må lære oss. Vi skal også lære oss hvorfor de hendelsene skjedde, noe som bringer oss nærmere til å forstå vår egen rolle på jordkloden som mennesker.

Hvorfor er historie viktig?

Det finnes mange gode grunner til å lære seg historie og det er også en grunn til at vi har dette som et fag på skolen sammen med matte, naturfag og språk. Historie lar oss for det første forstå at vi blir født direkte inn i en verden som har rullet og gått i en veldig lang stund før vi ankommer.

Når vi forstår vår egen kan vi for eksempel forstå oss selv bedre. Vi kan få et større innblikk i våre egne røtter. Dette kan nemlig vise seg å være veldig viktig dersom man skal finne sin egen plass i denne verden som vi lever i. Denne verden som vi nevner her begynner også å bli ganske ustabil. Vi møter i dag problemer som vi kanskje aldri har tuklet med før i hele historien av menneskeheten, men vi kan se tilbake for å vite hvordan vi reagere på slike trusler, for å kunne vite hvor vi er på vei. Dersom du blir så stresset over dette problemet vi står ovenfor at du har mistet håret, så kan du besøke Nordic Hair for å få det tilbake uten noe problem.

Husk at det er ikke lenge siden vi hadde to store verdenskriger her på kloden, og det var en enorm mengde mennesker som døde. Hvorfor? Det er et komplisert spørsmål, men det kan kanskje tenkes at historien kan gi oss innblikk i hvordan vi skal unngå å havne i samme situasjon igjen. Dagens politikk er også veldig følsom for forandring, og dersom du ikke har merket det så er det mildt sagt dårlig stemning mange steder i verden. Husk at andre verdenskrig ble startet av et politisk attentat. Dette kunne også ha skjedd i dag.

For en stund siden var det også ikke langt unna at vi kunne ha endt opp i en ny krig, dersom du har hørt om Cubakrisen så kan du forstå hvor lite det skal til for at hele verden står ovenfor en ny katastrofe. I praksis så betyr det at vi alle sammen har et ansvar for å gjøre vårt beste for å sørge for at verden ikke går i den retningen. Vi må stå opp for rettferdighet og for fremgang. Dersom vi slutter å gjøre dette, så kan det hende at vi havner i en ugunstig situasjon.