Hvordan lån og kreditt har utviklet seg siden år 3000 før kristus

Hvordan lån og kreditt har utviklet seg siden år 3000 før kristus

Siden menneskeheten begynte å handle med hverandre har lån og kreditt vært en nødvendighet for å drive handel og for å overleve. Tidlige sivilisasjoner, som sumerne og babylonerne, brukte systemer for lån og kreditt som var basert på verdipapirer og skrifter i dag er det enklere å låne med internett søk hos digifinans for å…

Read more Hvordan lån og kreditt har utviklet seg siden år 3000 før kristus

Norge liker Vasaloppet!

Norge liker Vasaloppet!

Vasaloppet er en institusjon i Sverige, og det har blitt nesten like kjent i Norge. Løpet, som er hele 90 km langt, starter i det kjente skisentrumet Sälen, og ender i tettstedet Mora, som ligger i den nordvestre delen av Dalarna. Visste du at det er det eldste langrennsløpet i verden, og i tillegg det…

Read more Norge liker Vasaloppet!

Oppdagelsen av Amerika

Oppdagelsen av Amerika

  Det er og blir et faktum at det er vinneren som skriver historien og at det derfor er mange gode grunner til å lese historien med en viss skepsis. Jo lenger tilbake i historien begivenheter ligger jo vanskeligere er det imidlertid å oppvise skepsis og motforestillinger. Først og fremst fordi vinnerens versjon har fått…

Read more Oppdagelsen av Amerika

Den franske revolusjonen

Den franske revolusjonen

  Den franske revolusjonen er også en begivenhet som har fått videre konsekvenser enn det man i utgangspunktet tenker seg. En av de viktigste og mest langtrekkende konsekvenser av revolusjonen det faktum at den endte ut i at franskrike fikk en ny konstitusjon som nesten hele verden har hentet sin inspirasjon fra. Herunder Norge. For…

Read more Den franske revolusjonen

Napoleons fall ga norsk frihet

Napoleons fall ga norsk frihet

  Norge hadde i mer enn fire hundre år var en del av den dansk-norske “helstat” – den såkalte firehundreårsnatten. Dette ble det endring på i forbindelse med at Napoleonskrigene var over. Forklaringen ligger nemlig i at den danske kongen hadde havnet på feil side i krigen. Visstnok ikke fordi han var så begeistret for…

Read more Napoleons fall ga norsk frihet