Flere stater, én konge

Flere stater, én konge

  Unionen mellom Norge og Sverige som ble opprettet etter den såkalte Kiel-freden i 1815, var i prinsippet det man kaller en personalunion. Det betyr at det i utgangspunktet er to selvstendige land som ble styrt under en og samme konge. Man har sett ganske mange slike personalunioner opp gjennom tidene. Et nærliggende eksempel er…

Read more Flere stater, én konge

De hvite bussene

De hvite bussene

Oscar II var den siste Bernadotte på den norske tronen, men navnet Bernadotte skulle få stor betydning for mange nordmenn i 1945 – 40 år etter at unionen med Sverige var oppløst. Det var kong Oscar II’s sønnsønn Folke Bernadotte som var foranledningen til dette. Til tross for navnet var han ikke kongelig. Faren var…

Read more De hvite bussene