Den franske revolusjonen er også en begivenhet som har fått videre konsekvenser enn det man i utgangspunktet tenker seg. En av de viktigste og mest langtrekkende konsekvenser av revolusjonen det faktum at den endte ut i at franskrike fikk en ny konstitusjon som nesten hele verden har hentet sin inspirasjon fra. Herunder Norge. For i den franske konstitusjonen ble maktfordelingsprinsippet slåt fast. En lovgivende, en dømmende og en utøvende makt som alle gjensidig kunne holde hverandre i ørene for å sikre at ingen for fremtiden skulle kunne tilrane seg all makt på samme måte som Napoleon hadde gjort. For ikke å snakke om enevoldsherskerne før ham.

Hva var det så som utløste revolusjonen som skulle forandre Frankrike så dramatisk og legge grunnen for så mange demokratier? Først og frem var det nok det faktum at det rådet mer eller mindre hungersnød i landet etter flere år med feilslått avlinger. Sult og ulikheter gjorde almenheten ikke bare sinte, men rett og slett rasende. Ikke minst fordi de så hvordan kong Ludvig 16. sløste enorme pengesummer på krig i Amerika og på å leve i sus og dus med sitt enorme slott. Slikt er ikke bra for moralen og etter rykter om at kongen ville bruke hæren sin for å slå ned urolig befolkning i Paris mobiliserte mobben i mot og 14. juli 1789 angrep den fengselet Bastillen og revolusjonen var et faktum.

Etter fryktelig år med skrekkstyre roet etterhvert forholdene seg ned og Napoleon Bonaparte tok etterhvert ledelsen i landet. Først som konsul og siden som keiser av republikken, med store ambisjoner og et selvbilde man sjelden har sett maken til i historien.