Oscar II var den siste Bernadotte på den norske tronen, men navnet Bernadotte skulle få stor betydning for mange nordmenn i 1945 – 40 år etter at unionen med Sverige var oppløst. Det var kong Oscar II’s sønnsønn Folke Bernadotte som var foranledningen til dette. Til tross for navnet var han ikke kongelig. Faren var nemlig blitt fratatt alle sine titler da han giftet seg med en kvinne som ikke var av kongelig ætt. Faren og hans etterkommere fikk imidlertid en “trøstepremie” av den belgiske kongen som gjorde dem adelige af Wisborg. Derfor kunne Folke kalle seg greve. Han ble en fremstående diplomat og i egenskap av det klarte han mot den andre verdenskrigens slutt å fremforhandle en avtale med Himmler om at kan skulle få hente ut danske og norske fanger fra de beryktede konsentrasjonsleirene og bringe dem til Sverige.

Transporten skjedde i hvite busser i det svenske Røde Kors’s regi. Det ble en formidabel redningsinnsats som bragte mange tusen fanger i sikkerhet. Jøder fikk imidlertid ikke følge med. Det ville ikke tyskerne gå med på. Da bussene forlot leiren Auschwitz stod for eksempel fem norske jøder igjen. Heldigvis ble de reddet ut alle sammen noen uker senere.