Rykter rundt kongelige personer er ikke noe nytt fenomen og en konge som kan skrive under på det er den svenske Gustav V. Han overtok tronen etter sin far Oscar II i 1907 og regjerte helt frem til sin død i 1950. Han satt med andre ord på tronen under hele mellomkrigstiden og under andre verdenskrig. Ryktet vil ha det til at han – og ikke minst hans tyskfødte dronning Victoria – ville ha Sverige med på tyskernes side da det gikk mot krig mot slutten av 30-årene. Sånn gikk det som kjent ikke, men svenskene holdt seg tilstrekkelig inne med Tyskland til ikke å bli trukket inn i krigen. Da krigen sluttet var Gustav således en meget populær konge.

Etter hans død ble det imidlertid offentlig det som lenge hadde vært en slags offentlig hemmelighet. Kongen hadde hatt forhold til unge menn og minst en av dem, Knut Haijby, hadde til og med utnyttet situasjonen til å presse hoffet for penger. Han skal ha fått utbetalt millionbeløp i dagens pengeverdi for å ikke gå til pressen med sin meget delikate historie. Man skal huske på at homoseksualitet var forbudt ved lov på det aktuelle tidspunktet.