Karl Johan og Desirees eneste sønn het Oscar og var født i Paris 1799 lenge før noen ante om at familien skulle oppnå kongelig status. Han var således 11 år da faren ble svensk kronprins og 19 år da faren be konge og han selv kronprins av Sverige. Heller ikke han hadde blått blod i årene. Det hadde derimot kvinnen han giftet seg med i 1823. Hun het Josefine og hennes mor igjen var Augusta, prinsesse av Bayern. Augusta var faktisk i slekt med den avsatte kongefamilien, Vasa-familien, langt ute. Så Oscar barn hadde altså til tross for at de var født prinser og prinsesser bare én kongelig besteforelder. De ble rett og slett sett på som oppkomlinger og var derfor heller ikke et drømmevalg for andre lands kongelige. Så Oscar og Josefine (det er forresten disse to som Oscar gate og Josefines gate i Homansbyen i Oslo er oppkalt etter) fikk jobbe har for å få sikre sine barn ektefeller som kunne løfte deres status i de kongelige kretser.

Oscar og Josefine som ble konge og dronning i 1844 fikk fem barn

  • Karl, (1826–1872), hertug av Skåne ble gift med en nederlandsk prinsesse, Louise. Paret fikk to barn. En datter som ble gift kronprinsesse og senere dronning av Danmark og en sønn som døde som barn. Karl tok over tronen etter sin far, men da han selv gikk bort hadde han altså ingen arving. I mellomtiden var hans yngre bror
  • Gustaf, “Sangerprinsen”, (1827–1852) gått bort ugift og barnløs i en alder av 25 år. Så det ble
  • Oscar, (1829–1907) som overtok tronen. Hans kone var tysk; Sofia av Nassau.
  • Eugénie, (1830–1889) var den eneste datteren. Hun ble aldri gift. Det ble imidlertid lillebror
  • August, (1831–1873), hertug av Dalarna, men de fikk ingen barn.