Siden menneskeheten begynte å handle med hverandre har lån og kreditt vært en nødvendighet for å drive handel og for å overleve. Tidlige sivilisasjoner, som sumerne og babylonerne, brukte systemer for lån og kreditt som var basert på verdipapirer og skrifter i dag er det enklere å låne med internett søk hos digifinans for å finne det beste lånet.

Lån og kreditt i antikken

I antikken var lån og kreditt viktig for utviklingen av handel og økonomi. I det gamle Roma ble det opprettet banker og kredittinstitusjoner som ga lån til borgere og handelsmenn. Lånepraksisen i antikken var ofte basert på pantsetting av eiendom, og var en viktig måte å finansiere krig og erobringer.

Moderne lån og kreditt i dagens samfunn

I dag er lån og kreditt en integrert del av moderne økonomi. Med teknologiske fremskritt har det blitt enklere å låne og ta opp kreditt. Det finnes nå mange forskjellige typer lån og kreditt tilgjengelig, inkludert forbrukslån, boliglån.