Hvis du skulle reise tilbake i tid til antikkens Hellas, ville du nok ikke se Perikles Vl benytte seg av sosiale medier da han skulle samle innbyggere for å spre demokratiet. Du vil heller ikke se Aleksander den Store benytte seg av kundeservice eller crm hvis det var noe galt med det nye sverdet han nettopp hadde gått til innkjøp av. Likefullt var de gamle grekerne svært nyskapende og kreative på måtene de kommuniserte på, i tider med feiring, sorg og krig. Noen kommunikasjonsmetoder ble brukt fra en enkelt person til en annen, andre mellom hærer, mens andre metoder ble benyttet mellom ledere og fra en keiser til sine borgere. Andre typer kommunikasjon innebar å formidle meldinger til gudene.

Stentorofonisk horn

Det stentorofoniske hornet, oppkalt etter utroperen Stentor under Trojakrigen, var en effektiv kommunikasjonsenhet for å levere meldinger til tusenvis av mennesker samtidig. Det ble ofte brukt i krig, og et eksempel på det strentofoniske hornet finner man i dag i Vatikanets museum. Alexander den Store og andre militære ledere l brukte dette hornet til å snakke med hærene sine, eller for å la andre hærer få vite hvor de befant seg. Lyden kunne høres fra opptil 20 kilometer unna. Avhengig av værforhold vil rekkevidden og tonehøydekvaliteten variere, ettersom lufttettheten spiller en rolle for lydkvaliteten og hvordan den beveger seg.

Brevduer

Sending av meldinger varierte fra korte og til tider vage kommunikasjonsmåter, til andre mer detaljerte. Lyssignaler ble brukt over himmelen for å gi raske og presserende meldinger. De gamle grekerne lånte også et konsept som ble utviklet i 2000 f.kr. av sumererne, der duer leverte meldinger. Sending av fullstendige og detaljerte meldinger ble senere oppnådd ved å bruke en matrise som inneholdt alfabetet. Historikeren Polybios (203-120 f.kr) beskrev systemet der to parter hadde tabletter arrangert i samme rekkefølge, hvor de deretter fikk vite hvilke bokstaver de skulle bruke for å dekode meldinger, basert på bruk av en signalmanns fakkel. Avhengig av hvor mange ganger fakkelen ble hevet, og i hvilken vinkel, fikk den andre parten vite hvilken bokstav de skulle bruke for å dekode meldingen.