Norsk dal formet av istiden

Norge har en rik historie. Allerede for 12 000 år siden begynte folkeslag å trekke nordover etter landet som i titusenvis av år hadde vært dekket av enorme isbreer. Langsomt trakk armene av isbreene seg tilbake, og etterlot dype daler med rik jord, og langs Oslofjorden er det funnet arkeologiske plasser som er mellom 6 og 7 000 år gamle, med tydelige tegn på at de dyrket mark og holdt husdyr. Selv om verden på den tiden var et langt større sted, så reiste ny teknologi og trender langt, og det ser vi også i norsk historie.

Norsk dal formet av istiden

Bronse- og jernalderen forandret verden. Menneskeheten skilte seg allerede fra dyrene ved at vi brukte verktøy, men kunsten å smi metaller gav helt nye muligheter. Jordbruket ble lettere, for ploger gjorde at marken kunne utnyttes mye bedre. Stammene som tidligere hadde vært nomadiske, kunne nå slå seg ned, og storgårder og landsbyer ble etablert og fikk vokse over mange generasjoner. “finn den riktige av flere kontinentalsenger” sier reklamen kanskje i dag, men på den tiden var standarden enklere. Storgårdene ble allikevel etterhvert store, med både hovedhus og mindre hus til barn og arbeidere. I den nordiske kulturen vokste det frem en kultur av dyktige skipsbyggere og smeder, som resulterte i den mest effektive flåten i verden og de sterkeste krigerne – vikingene.

Vikingene hadde en sterk kulturell fordel som det nå hovedsakelige kristne resten av Europa ikke hadde – de trodde at å dø i kamp sikret dem evig ære i Valhall, mens de fromme kristne trodde en død med våpen i hånd ville dømme dem til helvete. Visste du at det var nordmenn som grunnla flere av storbyene i Storbritannia? Dublin bærer et irsk navn, men ble grunnlagt av norske nybyggere. York (og dermed også New York i USA) kommer av det norske Jorvik. Til å være et lite land har Norge gjennom vikingtiden hatt en solid påvirkning på verdenshistorien.

Norsk småsamfunn på landsbygda

Den norske kulturen har utviklet seg som noe helt unikt. Tøffe kår, høye fjell, voldsomme hav og store skoger har skapt isolerte, sammenknyttede samfunn som har vært med på å forme en kultur av samhold, felles ansvar og nøkternhet, som hjelper oss den dag i dag. Ingen nordmenn ble styrtike på oljefondet for eksempel. I steden valgte vi å samle det i et fond som gir og vil gi velferd til nåværende og kommende generasjoner.