Oljeplattform på havet

En del mennesker har stusset over at Statoil – en av Norges best etablerte merkevarer – velger å investere hundrevis av millioner i et navnebytte, men beslutningen er faktisk ikke så uventet når man tenker over det. Den er et veldig tydelig tegn på tiden vi lever i, hvor hele verden er i stor endring. Akkurat som at den industrielle revolusjonen endret samfunnet da den gjorde sitt inntog, er vi nå på vei inn i en tidsalder hvor olje og maskineri blir erstattet av andre kilder til energi og produksjon. Statoil skal ikke lenger være et oljeselskap, men en spydspiss på vei inn i fremtiden.

Vindmøllepark i solnedgang

Norge er et av landene i verden som er lengst fremme i utviklingen og bruken av grønne energikilder. Solenergi er kanskje det første folk tenker på, men det er langt fra den eneste kilden til fornybar energi. Energi er ikke noe som blir produsert, det bare endrer form. Energien i havets bølger og elvenes reise fra fjell og isbreer kan omformes til strøm ved hjelp av en dynamo. Dette er ikke ny teknikk, men noe vi har gjort i generasjoner, men stadig blir teknologien bedre og mer effektiv. Vind er en annen type, hvor luft er i bevegelse istedenfor vann, men den kan høstes like fullt. Akkurat som at et legebesøk nå kan gjøres med video på telefonen (ingen urinveisinfeksjon !), så er moderne teknologi på full fart inn i hvordan vi produserer energi også.

Det er nesten merkelig å observere hvor lenge vi har “drevet” verden med bruk av energikilder som åpenbart gjør stor skade på planeten vår. Global oppvarming er et menneskeskapt fenomen hvor olje har vært en enorm pådriver. Det er ikke bare at vi forbrenner olje, men på grunn av den store tilgangen har vi også vendt oss til å bruke den i alle mulige sammenhenger. Den enorme produksjonen og forsøplingen med plast er et godt eksempel på andre måter hvor olje skader miljøet. Havet er fylt både av plastobjekter som flasker og poser, og mikropartikler som vi ikke ser, men vi får i oss gjennom sjømat.

Mange forskjellige plastflasker

Alt arbeidet som gjøres i en organisasjon er en refleksjon av dens kultur. Kultur settes av ledelsen, ansatte, regler, verdier – og navn! Equinor er ikke bare et fancy navn, det skal avspeile selskapets strategi. Som et selskap delvis eid av staten skal det representere norske verdier som likhet og rettferdighet. Det er eiernes og selskapets ambisjon å fortsette å være en av verdens fremste energiprodusenter, på en ansvarlig måte.