Å forske innen historie må være veldig spennende og inspirerende på mange måter. Det å kunne ta for seg en begivenhet som fant for flere hundre år tilbake må være utfordrende på mange måter. Historiefaget har i det hele tatt en lang rekke utfordringer som det kan være nyttig å sette seg litt inn i.

For de første må man grave i en lang rekke forskjellige kilder som mulig for å få seg et så godt bilde av hva som faktisk skjedde som råd er. Når de faktiske forhold er bragt på det rene kan man begynne å se på årsakene til at det som skjedde faktisk skjedde. Og da er det normalt snakk om en lang rekke påvirkningsfaktorer som må tas med i betraktingen. Ikke minst de politiske, sosial, økonomiske og religiøse forholdene som eksisterte og hvorvidt det var spesielle strømninger i tiden som kunne utløse den begivenheten man har under lupen. Fantes det konflikter av noen art som være utløsende faktorer. Mye av svaret kan man sikkert også finne dersom man studerer persongalleriet nærmere. For ofte er det spenninger mellom enkeltpersoner i maktposisjoner som utløser en begivenhet.

Et minst like spennende aspekt ved historieforskning er at det veldig sjelden finnes et definitivt fasitsvar. Forskere vil være uenige om mye, blant annet hvilken vekt man skal legge på de ulike relevante forholdene som ledet frem til begivenheten og hvem det var som var de viktigste personene i den. Dessuten er det jo veldig ofte slik at det med tiden dukker opp ny informasjon som kullkaster gamle og mer eller mindre vedtatte sannheter.

Nok et spennende aspekt ved historieforskning må være å analysere hvilke konsekvenser historiske begivenheter har fått for ettertiden.