Hver dag lages litt historie. Alt ikke like viktig, men fortsatt historie. Hver dag skjer det noe stort som blir historisk. Mange historiebøker trengs å skrives hver dag for å få med alt. Enkelt historie trenger man å vite om, lære av og kanskje til og med oppleve. Det fine med mobiltelefonen er at nyheter, aviser, nettbøker, blader og mer er bare tastetrykk unna. Det er viktig å være oppdatert på hva som skjer, og skole er arenaen hvor du lærer mye om historie.

Tekst, nyheter og bilder på mobiltelefonen

Mobiltelefon er blitt uhyre viktig. Mye er lagret på den, og øyeblikkelig tilgang er noe vi liker og forventer. Med reservedeler iphone er batteri og ekstra deler ikke langt unna. Mobilen er viktig av mange grunner. Som offentlig informasjonskilde, for lekser, for kontakt med familie og venner, og for sosiale medier, musikk, kunnskap og mer. 2020 ble et historisk år vi ikke forventet eller håpet ville skje. 2020 går inn som tema i alle historiebøker, og vil bli husket som året da Corona pandemien kom. Alt ble snudd på hodet, og livet fullstendig forandret.

Her er noen Coronavirus fakta og tall. Så langt, per Januar 2021, er mer enn 2 millioner av verdens mennesker døde som følge av Coronaviruset.

Reservedeler som batteri og lagring øker

Med Coronaviruset ble det plutselig mye tid hjemme. En meters avstand til andre, og ingen store menneske samlinger. Munnbind bruk den tiden du absolutt må ferdes ute. Nei til utenlandsferie og stengte grenser. Samlinger av mennesker i større grupper ble ulovlig. Bøter for å bryte smittevernregler, og sosialt liv “flyttet” til mobiltelefonen. Mobilen fikk en langt større status fordi dette ble den nye henge plassen med venner. Mye Gaming, og tekniske løsninger og lag på mobilen ble veldig populært. Høyere skole og det offentlige ble i hovedtyngden lagt til Internett. Skoler, barnehager og mer ble forsøkt holdt åpne, men med veldig blandet suksess.

Siste Corona lover på mobilen

Vi lever i 2021 fortsatt av nasjonale forbud og påbud. Mange har mistet jobbene sine, og sykehus fylles opp. Handel, næringsliv og kultur sliter enormt. Mobilen er heldigvis der så kontakt holdes med familie og venner. Med kun få antall personer som kan samles er festivaler, konserter, restauranter, kino, sport, musikk, teater, skoler, sykehus og mer, pålagt å tenke nye løsninger. Reservedeler til Ipad, Iphone, Android telefoner, hodetelefoner og mer blitt ekstremt viktige i hverdagen.

Coronaviruset har bragt mye vondt og godt med seg. Mer tid og fokus på familien. Familiemiddager, atskillig mer tid for hverandre, og ny kunnskap fra bøker og interesser er alle goder som har skjedd. Tilhørighet og glede med både nye og gamle tradisjoner har skapt mye rikdom i hjemmene. Vi fortsetter å holde avstand, ha super håndvask hygiene, bruker munnbind og følger de lover som gjelder. Mens vi alle håper livet blir mer normalisert igjen i 2021 mens Corona vaksinering pågår for fullt over hele verden. Corona-historien er ikke ferdigskrevet!