Kongelige personer måtte gifte seg med andre kongelige personer. Gjorde de det ikke så mistet de normalt både arverett og posisjoner. Med mindre de inngikk det man kalte morganatiske ekteskap, det vil si fullt lovlige ekteskap med en person av annen rang, men med det særpreg at eventuelle barn ikke fikk arverett til titler eller troner. Ikke helt uvanlig blant kongelige som allerede hadde legitime barn.

Morganatiske ekteskap har imidlertid ikke vært godtatt i Sverige. Prinser som giftet seg under sin rang måtte derfor konsekvent takk nei til sine kongelige privilegier. Den første som ble rammet av denne regelen var nok prins Oscar som var Gustav V’s yngre bror. Hans utkårne var riktignok adelig, men det hjalp ikke.

Senere fikk regelen konsekvenser for prinser som Sigvard, Carl Johan, Carl og Lennart. Den første Bernadotte som giftet seg borgerlig uten å miste tittelen var kong Carl XVI Gustav da han giftet seg med Silvia. Og det var vel også første gang at en vanlig dødelig ble opphøyet til kongelig siden Jean Baptiste Bernadotte ble kronprins i 1810.

I dag er det annerledes. Det hører virkelig til sjeldenhetene at en kongelig person gifter seg med en annen kongelig. Slik vannes kongeslekter ut og det er kanskje like bra,