Bilen er et omstridt tema i våre dager, både elsket og hatet. Kampene om bompenger og bilfrie soner viser hvor viktig bilen er i livene til mange av oss, og hvor stor rolle den spiller i hverdagen. Som vi skal se, er dette resultat av en lang og spennende historie.¨

Bilen har blitt en viktig del av vår identitet, og forteller noe om hvem vi er. Derfor er det også viktig for mange av oss å sørge for at bilen er ordentlig innredet og stylet, som gjør tjenester som worksystem.no og deres produkter svørt relevante for mange. Men hva skyldes det egentlig at bilen har fått den sentrale posisjonen den har i dag?

Den historiske bakgrunnen

Biler ble allemannseie i USA allerede for 100 år siden, og her i Norge på 1960-tallet. Mange forbinder nok masseproduksjon av biler med amerikanske fabrikker og Henry Ford, men i den tidlige utviklingen av bilen var det i stor grad tyske og franske innovatorer og entreprenører som var i førersetet. Ofte betraktes tyske Karl Benz som oppfinner av den aller første bilen, med hans Benz Patent-Motorwagen. Som de fleste sikkert forstår, er dette opprinnelsen til dagens Mercedes-Benz. Fra dette gjennombruddet i 1886 tok det drøye 20 år før Ford utviklet sin Model T, og fem år til før den ble satt i samlebåndsproduksjon. Med det kunne bilen selges til en pris som den jevne amerikaner hadde råd til. I Europa ble imidlertid ikke bilen like vanlig før etter andre verdenskrig.

Det var mange interessante aspekter ved Fords modell for masseproduksjon. Ikke bare ble bilene mye billigere, siden arbeiderne sto på ett sted hele dagen og utførte en bestemt oppgave gikk også antallet skader i arbeidet drastisk ned. På den andre side opplevde ganske mange at det var nokså kjedelig å stå på ett sted og gjøre én ting dag ut og dag inn. Det medførte at mange gikk lei etter kort tid i jobben, og Ford måtte tilby ganske høye lønninger for i det hele tatt å få tak i arbeidskraft. Målet var at arbeiderne selv skulle ha råd til å kjøpe seg en bil, og det å jobbe på bilfabrikk ble etter hvert et ettertraktet yrke, særlig for ufaglærte.

Den elektroniske revolusjonen

Mens bilens gjennombrudd kan betraktes som en viktig del av den såkalte andre industrielle revolusjon, har den moderne bilen blitt formet av den tredje industrielle revolusjon og introduksjonen av en lang rekke elektroniske komponenter. I dag er ofte halvparten av prisen på en bil for de mange elektroniske systmene. I dag kan man enkelt kjøpe både mekaniske og elektroniske komponenter på nett, og eventuelt få dem spesialtilpasset egne ønsker og behov.