Historie er svært viktig for menneskeheten for. Historie gir oss lærdom, erfaring og viktige kunnskaper som sørger for at vi skaper en annen fremtid, i frykt for å gjenskape fortiden.

En av de viktigste og mest læringsrike krigene vi har hatt, var den første verdenskrigen som startet i 1914 og ble avsluttet i en brutal måte i 1918. Den første har gitt verden store konsekvenser, og noen land har lindret mer enn andre. Et av landene som fikk store konsekvenser både under og etter første verdenskrig var Tyskland.

Det ligger mange grunner til denne brutale krigen, men noen av de mest dyppende årsakene var de mange folkegruppene av ulike nasjoner og religioner som skape store spenninger. Dette skyldes av at muslimer, ortodokse kristne og katolikker levde sammen, med hverandre.

Under den første verdenskrigen så hadde stormaktene mye å si, der ulike land samarbeidet og kjempe mot andre. De ulike alliansene skulle opprettholde makten slik at ingen stormakt ble sterk nok til å true, men dette førte til utfordringer fordi de alle krevde sine plass.

Den 28. juni 1914 besøkte Franz Ferdinand og hans kone Sophie til den bosniske byen Sarajevo. Dette var østerriksk-ungarsk tronarvingen. Grunnen til besøket var å vise støtte til befolkningen sin krav til kulturelt selvstyre. Dette ønske om utvikling gikk tvert imot nabolanger, de ønsker ikke en slik selvstendighet og ønsket derfor å lage en stopper for det. Gjennom en hemmelig bevegelse så kjørte en av borgerne, Gavrilo Princip gjennom gatene og skjøt mot Franz Ferdinand og hans kone, dette medførte at de begge to døde. Denne hendelsen var i prinsipp årsaken til første verdenskrig.

Første verdenskrig førte til store tapte liv, dette skyldes nye våpen. Det ble frukt fly, bomber og krigsskip for å myrde så mange som mulig og skape frykt. Tyske ubåter angrep handelsskip på havnen for å hindre forsyninger til andre land og skape en sultkrise.