Historien om mennesket er en bok som inneholder enormt mange sider. Men, den detaljerte boken om de siste 200 årene av verdenshistorien er enda mer omfattende og utrolig. Teknologien drar oss stadig framover og snart utover for å utforske enda mer. Kan vi forstå verden og universet og hvordan alt henger sammen, og kan vi skape en verden hvor alle er glade?

Noen hendelser i historien er viktigere enn andre, selv om alle er med på å sette sine spor. Men, hvilke utpreger seg mest, og hva måtte til for at vi kom dit vi er i dag? Her er noen tanker om nettopp det.

Den franske revolusjonen

Opprørene som oppstod under en julinatt i den franske hovedstaden i 1789 har satt sine spor spesielt på politikk og makt. Revolusjonen var ikke noe som oppstod plutselig, men var en siste manøver for å få gjennom reformer for å bedre forholdene for folk flest. Makten ble fordelt mellom kongeslekt og kirken, og stadig større skatter førte til misnøye og frustrasjon.

Den franske revolusjonen avskaffet det føydalistiske eneveldet som ikke overlot noe til middelklassen. Forandringen ble støttet opp av nye ideologier som trefoldighet, solidaritet og markedsøkonomi. Det var en av årsakene til framveksten av fungerende demokratiske valg.

Den industrielle revolusjonen

Når vi tenker på industri, tar vi gjerne med teknologi i samme slengen. Teknologisk utvikling er det som driver samfunnene forover, og etter at den industrielle utviklingen startet, var det mye som økte:

  • Befolkningsvekst
  • Økonomisk vekst
  • Økt velstand
  • Økt arbeidsledighet

Teknologisk utvikling er nemlig ikke bare bra. Det kapitalistiske systemet krever at folk jobber for å holde samfunnet i gang. Men, teknologi frigjør arbeidsplasser i stedet for å skape nye. Derfor er det ikke sikkert denne utviklingen kun skapte bra ting. Som vi vet i dag, fikk vi flere store kriger etter dette, og konflikter mellom stormakter har økt igjen de siste årene.

Men med utviklingen fikk vi elektrisitet!

Internett

Internett har totalt endret verden og hvordan vi opplever den. Det gav oss spill og nettbanker, underholdning og lettvinte lån. Nå kobles hjemmene og bilene våre seg til internett. Med en superrask Ladeboks fra Easee kan man kjøre elektrisk mens man varmer opp huset eller setter på kaffen. Internett har gjort verden effektiv og enkel, men i bunn og grunn både uforutsigbar og skremmende.

Vi må handle med våre beste intensjoner når vi i fremtiden skal koble alle enheter sammen i det nye 5G-nettet. Det er kanskje også en annen viktig forandring i menneskets historie, nettopp vår evne til å skape siviliserte samfunn.