Oppdagelsen av Amerika

Oppdagelsen av Amerika

  Det er og blir et faktum at det er vinneren som skriver historien og at det derfor er mange gode grunner til å lese historien med en viss skepsis. Jo lenger tilbake i historien begivenheter ligger jo vanskeligere er det imidlertid å oppvise skepsis og motforestillinger. Først og fremst fordi vinnerens versjon har fått…

Read more Oppdagelsen av Amerika

Den franske revolusjonen

Den franske revolusjonen

  Den franske revolusjonen er også en begivenhet som har fått videre konsekvenser enn det man i utgangspunktet tenker seg. En av de viktigste og mest langtrekkende konsekvenser av revolusjonen det faktum at den endte ut i at franskrike fikk en ny konstitusjon som nesten hele verden har hentet sin inspirasjon fra. Herunder Norge. For…

Read more Den franske revolusjonen

Napoleons fall ga norsk frihet

Napoleons fall ga norsk frihet

  Norge hadde i mer enn fire hundre år var en del av den dansk-norske “helstat” – den såkalte firehundreårsnatten. Dette ble det endring på i forbindelse med at Napoleonskrigene var over. Forklaringen ligger nemlig i at den danske kongen hadde havnet på feil side i krigen. Visstnok ikke fordi han var så begeistret for…

Read more Napoleons fall ga norsk frihet

Flere stater, én konge

Flere stater, én konge

  Unionen mellom Norge og Sverige som ble opprettet etter den såkalte Kiel-freden i 1815, var i prinsippet det man kaller en personalunion. Det betyr at det i utgangspunktet er to selvstendige land som ble styrt under en og samme konge. Man har sett ganske mange slike personalunioner opp gjennom tidene. Et nærliggende eksempel er…

Read more Flere stater, én konge